jaz in jaz logo  
»JAZ IN JAZ,
DUŠEVNO ZDRAVJE IN MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU: DVOJNA DIAGNOZA?«
Mednarodna konferenca EASPD in SOUS
Pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka
24. in 25. maj 2012, Ljubljana, Slovenija.
 
     
 
   
 
 
 

 

 

 

ŠTUDIJSKI OBISKI

Študijski obiski omogočajo možnost spoznavanja delovanja, uporabnikov in osebja ter ogleda prostorov slovenskih organizacij s sedežem v Ljubljani, ki ponujajo različne storitve za osebe s posebnimi potrebami.

Vabljeni ste k ogledu:

CUDV Draga
Možnost ogleda bivalne enote za odrasle ter dnevnega centra za otroke.

Sonček-Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
Možnost ogleda Centra Šiška, ki ponuja zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC ter organizacijo kulturnih prireditev, program aktivnega preživljanja prostega časa s poudarkom na socialnem vključevanju oseb z manj priložnostmi ter tržnico rabljenih predmetov.

Center Zarja za osebe s pridobljeno poškodbo glave
Možnost ogleda dnevnega centra Center Zalog Zarja za osebe s pridobljeno poškodbo glave.

Varstveno delovni center Tončke Hočevar
Možnost ogleda storitve dnevnega varstva v enoti Šiška ter celodnevnega varstva v domu na Vodnikovi 56 v Šiški.

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

logo