jaz in jaz logo  
»JAZ IN JAZ,
DUŠEVNO ZDRAVJE IN MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU: DVOJNA DIAGNOZA?«
Mednarodna konferenca EASPD in SOUS
Pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka
24. in 25. maj 2012, Ljubljana, Slovenija.
 
     
 
   
 
 
 

 

 

 

Uradni jeziki konference: angleščina – slovenščina – nemščina – francoščina

Kakšen je odnos med motnjo v duševnem razvoju in duševnim zdravjem? Je dvojna diagnoza še vedno
uporaben koncept? Kako lahko napredujemo v luči Konvencije o pravicah invalidov, ki so jo sprejeli Združeni
narodi?
Na mednarodni konferenci bomo raziskali ta vprašanja, izmenjali primere dobre prakse in ustvarili priložnosti
za izmenjavo in razvoj strokovnega znanja.

PROGRAM MEDNARODNE KONFERENCE

Četrtek, 24. maj 2012

8.30–9.30
Registracija udeležencev


9.30–10.00
Uradna otvoritev konference – nagovori

 • dr. Valerija Bužan, predsednica skupščine SOUS
 • Luk Zelderloo, generalni sekretar EASPD
 • Emir Okanović, predstavnik uporabnikov

 

10.00–11.30
PRVO PLENARNO ZASEDANJE

Kakšen je odnos med motnjo v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju –
premik od »diagnoze« k podpori?

Predsedujoči: Fabrizio Fea, podpredsednik EASPD

 • prof. dr. Antony Holland, The Cambridge Neuroscience Community, Velika Britanija
  Kaj je dvojna diagnoza
 • prof. dr. Anton Došen, dr.med, Radboud Universiteit Nijmegen, Nizozemska
  Znanje in dobre prakse
 • dr. Marco Bertelli, CREA-AMG Research and Evolution Centre Firenze, Italija
  Nadaljnji koraki: razvoj in izzivi?

Vprašanja in odgovori (5 min)
Kulturni utrinek

11.30–12.00
Odmor za kavo


12.00–13.00
DRUGO PLENARNO ZASEDANJE

Vsakdanje življenje?
Predsedujoča: dr. Valerija Bužan, predsednica skupščine SOUS

 • Emir Okanović, predstavnik uporabnikov, Slovenija
  Perspektiva uporabnika
 • Paula Domingos, Mental Health Program, Generalni direktorat za zdravje, Ministrstvo za zdravje, Portugalska – Socialna intervencija v okviru dvojne diagnoze
 • Maria Nyman & Nace Kovac, Mental Health Europe
  Perspektiva politike

Vprašanja in odgovori (5 min)
Kulturni utrinek

13.00–14.00
Kosilo

14.00–15.30
DELAVNICE I

15.30–16.00
Odmor za kavo16.00–17.00
TRETJE PLENARNO ZASEDANJE

Pravni status, pravna sposobnost ... resničen izziv
Predsedujoči: Jože Primožič, Zveza Sonček

 • Maths Jesperson, Podpora pri odločanju
 • Sándor Gurbai, MDAC-Mental Disability Advocacy Center, Madžarska
  Pravna sposobnost in potreba po skrbništvu?

Vprašanja in odgovori (5 min)
Kulturni utrinek

19.00 
Slavnostna večerja

Petek, 25. maj 2012

9.30–11.00
ČETRTO PLENARNO ZASEDANJE

Vprašanja diagnosticiranja, zdravljenja in podpore usmerjene na osebo
Predsedujoči: dr. Jelke Van der Valle, Centar VAL, Hrvaška

 • dr. Steve Moss, King’s College London, Velika Britanija
  Izboljšanje diagnosticiranja in formuliranja težav v duševnem zdravju: Teoretični izzivi in praktični predlogi
 • Trude Stenhammer – Wyatt, SOR Foundation, Norveška
  Na posameznika osredotočena zdravljenje in praksa: zmanjševanje vedenjskih težav
 • Andrej Kastelic, dr. med., Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenija
  Pomen celostne obravnave skozi vsa življenjska obdobja
 • Martina Dennerlin, Deutschen Snoezelen Lehr und
  Ausbildungsinstituten, Nemčija
  Zdravljenje/podpora/rehabilitacija: snoezelen
 • Lieve De Kempeneer, De Lork, Belgija
  Podpora, usmerjena na osebo: izzivi za organizacije in osebje

Vprašanja in odgovori (5 min)
Kulturni utrinek

11.00–11.30
Odmor za kavo


11.30–13.00
DELAVNICE II

13.00–14.00
Kosilo

14.00–16.00
ZAKLJUČNO PLENARNO ZASEDANJE

Pot naprej
Predsedujoči: Phil Madden, podpredsednik EASPD

14.00–15.30
Okrogla miza z vsemi predsedujočimi, govorniki na delavnicah in
udeleženci mednarodne konference.

Glavna tema bodo rezultati delavnic ter plenarnih zasedanj: razprava o ključnih vprašanjih in dilemah iz vsebine dvodnevne konference.

15.30–16.00
Deklaracija konference – zaključki konference

 • Franz Wolfmayr, predsednik EASPD
 • dr. Valerija Bužan, predsednica skupščine SOUS

 

DELAVNICE I in II

1) Psihoterapija proti medikamentozni terapiji – iskanje ravnotežja pri zdravljenju
Predsedujoči: Fabrizio Fea, EASPD

 • Andrej Kastelic, dr. med. – Psihofarmakologija
 • prof. dr. Anton Došen, dr. med. – Integrativni pristop zdravljenja

2) Ocenjevalni pripomočki: presejanje in preventiva
Predsedujoči: Luk Zelderloo, EASPD

 • Damjana Lah & Aleksandra Lah, CUDV Dornava
 • dr. Steve Moss, King’s College London

3) Usposabljanje osebja: pridobivanje osnovne pravice
Predsedujoči: Franz Wolfmayr, EASPD

 • James Churchill, ECC
 • dr. Jelke Van der Valle, Centar VAL - Soočanje z izzivalnim vedenjem in agresijo

4) Podpora družini in podpora, ki temelji na skupnosti
Predsedujoča: mag. Alenka Golob, CUDV Draga

 • Lieve De Kempeneer, De Lork – Podpora, ki temelji na skupnosti, in vključitev družine
 • dr. Gertraud Asmann, Caritas Linz – „Zgodnejši začetki” – Preventivno svetovanje in podpora za družine kot način izogibanja kompleksnim posebnim potrebam

5) Strategije za zmanjšanje vedenjskih težav in izboljšanje kakovosti življenja
Predsedujoča: Helena Kos in Emir Okanović, Zveza Sonček

 • Séverine Recordon - Gaboriaud, Unapei
 • dr. Marco Bertelli, CREA- AMG Research and Evolution Centre Firenze

6) Alternativna terapija
Predsedujoča: Carmen Duarte, EASPD

 • Bernadette Grosyeux, Centre de la Gabriel – Umetnost kot terapija
 • Martina Dennerlin , Deutschen Snoezelen Lehr und Ausbildungsinstituten, Nemčija – Snoezel: zdravljenje in terapija

7) Strategije za zmanjšanje vedenjskih težav in izboljšanje kakovosti življenja v Poraki

 • Vasilka Dimoska, Poraka (FYR MK)

 

Sobota, 26. maj 2012

11.30 – 13.00 Generalna skupščina

 

 
 
 

 

 

 
 

logo